ПРИСПОСОБЛЕНИЯ КЪМ ПОВДИГАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ

 Приспособления към повдигателните платформите
• Обграждащи парапети – стандартни или съпбразени по Ваш проект.
• Мобилни ходови колела с ръчно, механично или хидравлично задвижване по релси или твърди настилки.
• Претоварни ротационни мостчета /устни / с ръчно или хидравлично задвижване.
• Специално изработени повдигащи плотове с монтирани върху тях транспортни въртящи ролки
• Звукови и светлинни сигнализаций
• Стоперни Буферни тампони

.